Abonnemangsbetalningar

Ett enkelt och användarvänligt sätt att hantera återkommande betalningar som till exempel medlemsavgifter

 • Ökar lojaliteten hos dina kunder
 • Bättre kontroll på betalflödet
 • Effektivt och sparar tid


VIll du upprepa debiteringen av samma kort?

Kontakta oss

Förenklad checkout

Användarvänlig checkout-process för dina kunder.

Kunden lägger in sina kortuppgifter första gången de handlar i din butik. Kortuppgifterna lagras sedan för snabbare betalning vid kundens påföljande köp.

 • All kortinformation lagras säkert och tryggt hos DIBS
 • Ökad kundlojalitet och nöjdare kunder
 • Ökar din konvertering 

Vill du förbättra din konvertering?

Kontakta oss

Split betalning

Populärt när man vill skicka delar av en order, till exempel om vissa varor saknas på lagret.

Att lagra kortuppgifter gör det möjligt att dela upp betalningen. 

Genom Split betalning kan du:

 • Skicka delar av en order
 • Debitera delar av totala ordervärdet
 • Erbjuda god kundservice

Vill du veta mer om Split betalning?

Kontakta oss

Top-up

Hjälp dina kunder hålla koll på sitt saldo genom automatisk påfyllning

Många kunder använder denna funktion för att fylla på kontaktkort till mobilen eller biljetter för kollektivtrafik. Denna funktion kan användas till för alla ändamål där kunden direkt behöver fylla på sitt saldo.

 • Bättre konvertering
 • God kundservice
 • Nöjdare kunder.

Vill du veta mer om Top-up?

Kontakta oss

Mikrobetalningar

Stora volymer av små betalningar är ofta dyrt att hantera.

Genom att klumpa ihop flera små betalningar till en stor kan kostnaderna reduceras rejält. Välj mellan att lagra kortnumret och godkänna betalningen först när en önskad summa är uppnådd, eller sätt upp en tids- eller datumperiod som avgör när betalningarna dras.

 • Minskad kostnad
 • Nöjdare kunder
 • Bättre konvertering

Vill du komma igång med mikrobetalningar?

Kontakta oss