Nordea

Nordea är en av de största bankerna på den Nordiska marknaden

  • 11 miljoner kunder
  • Representerade i 9 länder