1. Via elektroniskt meddelande (inklusive e-post, in-mail och SMS), brev eller telefonsamtal.