ÅTERBETALA

Återbetala och gör ändringar för specifika orderrader

Återbetala hela eller delar av en betalning

Om du får varor i retur eller vill kreditera en kund behöver du återbetala den debiterade betalningen.

 

Full återbetalning

Klicka på "återbetala" i snabbvalsmenyn för att återbetala hela beloppet.

Tänk på att du måste göra en återbetalning per debitering om betalningen har blivit debiterad i flera omgångar. Klicka på "se detaljer" på valfri rad som hör till betalningen i betalningslistan för att se alla debiteringar som hör till samma betalning.

 

Ändra och återbetala

Alla debiterade betalningar - både med enskilda eller flera orderrader - kan återbetalas delvis. För att återbetala delar av en betalning klickar du på "ändra och återbetala" i snabbvalsmenyn, väljer de önskade orderraderna och/eller ändrar i fälten innan du klickar på "återbetala". Du kan göra på olika sätt beroende på vad du vill återbetala. Vi har listat tre exempel nedan.

 

Inte tillräckligt med pengar på kontot för att återbetala?

Om det saknas pengar på kontot efter att du initierat en återbetalning kommer transaktionen få status "återbetalar" till saldot på kontot motsvarar eller överstiger det belopp du vill återbetala plus transaktionsavgiften. Det finns två sätt att öka balansen på kontot:

1. Debitera nya betalningar

eller

2. Gör en insättning

Om du inte har några betalningar att debitera kan du göra en insättning genom en vanlig banköverföring. Insättningen behöver inte motsvara det exakta belopp du vill återbetala plus transaktionsavgift, utan eventuellt överskott redovisas som en insättning och inkluderas i nästkommande utbetalning. 

Det insatta beloppet visas under "Utbetalningar" i Easy administrationsportal ett par dagar efter att du har gjort banköverföringen. 

Mer information om hur du genomför insättningen, samt kontouppgifter och referensnummer, hittar du under "Kontoinformation", samt "Utbetalningar" om saldot är negativt.

Observera! 
- Det tar vanligtvis några dagar innan pengarna syns på kundens konto, beroende på kortutgivarens (oftast kundens banks) rutiner. 
- Ditt saldo måste vara högre än det belopp du vill återbetala. Gör en insättning eller debitera nya betalningar om ditt saldo är för lågt för att genomföra en återbetalning. 

1. Återbetala belopp för en specifik produkt

Klicka i rutorna till vänster för att välja en eller flera produkter. Det totala beloppet som återbetalas baseras på de valda orderraderna. Kontrollera beloppet och klicka på "återbetala".

Exempel: Din kund har beställt en gul och en röd t-shirt. Han har returnerat den röda t-shirten och du behöver nu återbetala beloppet för den röda t-shirten. Klicka i checkboxen till vänster på orderraden och klicka på "återbetala"

 

2. Ändra antal innan du återbetalar

Ändra antal på en orderrad genom att skriva in önskat antal. Totalbeloppet uppdateras utifrån dina ändringar. Kontrollera beloppet och klicka på "återbetala".

Exempel: Du har levererat och debiterat en order med 5 t-shirtar och får 2 st. i retur. Ändra antal från 5 till 2 för att återbetala.

 

3. Ändra belopp innan du återbetalar

Du kan ändra belopp på en orderrad genom att skriva in ett nytt värde i prisfältet. Totalbeloppet uppdateras utifrån dina ändringar. Kontrollera beloppet och klicka på "återbetala".

Exempel: Din kund ringer och talar om att färgen på den röda t-shirten inte stämmer överens med bilden i din webbutik. Han vill ändå behålla t-shirten och ni kommer överens om en rabatt på 20 kr. Du ändrar priset på den aktuella orderraden för att motsvara rabatten.

När du sänker priset skapas en ny orderrad med det återstående debiterade beloppet. Du kan inte återbetala ett högre belopp än det du debiterat och du får ett felmeddelande om du överstiger beloppet.

 

4. Återställ alla ändringar

Alla ändringar i exemplen ovan kan kombineras. Om du gör ändringar och ångrar dig kan du alltid återställa för att komma tillbaka till ursprungsläget som det såg ut när du öppnade återbetalningsrutan. 
 
DIBS Payment Services AB
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800