BETALNINGAR

Så hanterar du dina betalningar

Hitta en specifik betalning

Hitta en betalning genom att välja status, tidsperion och sortera efter kolumn. Läs mer

 

Nya betalningar

Du behöver hantera dina nya betalningar genom att debitera eller makulera. Läs mer.

 

Flera betalningar

Du kan debitera, makulera eller återbetala flera betalningar åt gången. Läs mer.

 

Detaljerad information om en betalning

Se detaljer för en betalning genom att klicka på orderraden eller "Detaljerad info" i snabbvalsmenyn. Läs mer.

 

Makulera betalning

Om en kund avbeställer en order innan varorna har skickats kan du makulera betalningen. Läs mer.

 

Återbetalningar

Om du får varor i retur eller vill kreditera din kund av någon annan anledning kan du återbetala en debiterad betalning. Läs mer.

 

Test och live

Ditt konto har två inställningar - ett för att testa och ett för att ta emot riktiga betalningar. Läs mer.

 

Tillbaka till meny

 

 

 

DIBS Payment Services AB
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800