FÅ INFORMATION OM EN BETALNING

Få detaljerad information om betalningen och status på specifika orderrader

Detaljerad information om en betalning

Se detaljerad information om en betalning genom att klicka på en orderrad eller "detaljerad info" i snabbvalsmenyn.
 
Debiteringar och återbetalningar
Du kan se alla debiteringar och återbetalningar på en och samma betalning under "order". Där kan du även hantera betalningen. 
 
Orderinformaion
Order visar status på orderraden/orderraderna och namn på kunden som lagt ordern.
 
Transaktionsuppgifter visar information som kan vara användbar om när du kontaktar vår support.
 
Historik visar alla händelser för en betalning och vilken användare som har utfört respektive händelse.
 
 
DIBS Payment Services AB
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800