MAKULERA BETALNING

Släpp reserverade kortbetalningar

Släpp reserverade kortbetalningar

Ibland kan du behöva makulera en betalning - till exempel om en kund ångrar sig innan du har hunnit skicka varorna. När du makulerar dras ingen transaktionsavgift från DIBS och reservationen på kundens kort släpps.

Välj den betalning du vill makulera på översiktssidan och klicka på "makulera" i snabbvalsmenyn. För att makulera flera betalningar åt gången markerar du de betalningar du behöver och klickar på "makulera".

 
 
 
Observera att det inte går att ändra status på en makulerad betalning. 
 

 

DIBS Payment Services AB
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800