EASY SITE INSPECTION

Förbered din webbutik så att du kan börja ta betalt med Easy

För att komma igång med Easy behöver du förbereda din webbutik för site inspection 

 
När du meddelar DIBS kommer vi genomföra en site inspection i din webbutik för att säkerställa att all viktig information finns tillgänglig och att betalningen fungerar korrekt. Förbered din webbutik så att du snabbt kan komma igång med att ta betalt.
 
Skicka ett mail till siteinspection@dibs.se med ditt DIBS merchant ID/kundID och webbtuikens URL när du är redo så kommer DIBS genomföra en site inspection. Du är självklart även välkommen att kontakta oss om du har frågor kring processen. 

 

 

Innan du börjar

 

Följ stegen nedan och meddela DIBS när du är klar

Var noga när du går igenom stegen och se till att du kan bocka av alla punkter på checklistan - om det saknas information kan det ta längre tid innan du kan komma igång med att ta betalt. 

Text och logotyper
Kontaktuppgifter


Butikens kontaktuppgifter ska finnas på sidan inklusive:

 • Namn
 • Adress (inklusive land)
 • Email och telefonnummer till support eller kundtjänst
 • Organisationsnummer
Villkor
 

På webbplatsen:

 • Försäljnings- och leveransvillkor inklusive rätten att avbryta köpet
 • Ge tydlig information om ångerrätt enligt Distansavtalslagen, inklusive tidsfrist och villkor för ångerrätt
 • Beskrivning av de varor och tjänster som säljs i webbutiken (inklusive priser, skatter och avgifter)
 • Tydliga leveransvillkor (med bud, post, spårbart etc.) och förväntad leveranstid.
 • Specificera tydligt vilka länder du levererar till och inte
 • Information om vilken valuta som används med valutakod (SEK). Till exempel "Alla priser visas i SEK inkl. moms"
 • Information om hur personuppgifter behandlas
 • Information om hur kortinformation behandlas
Ordersummering


Innan kunden går vidare till checkout-sidan ska det finnas en summering av ordern som innehåller följande uppgifter:

 • Fullständig beskrivning av varor och tjänster som ingår i ordern så att det tydligt framgår vad kunden betalar för.
 • Specifikation för totalbelopp som ska debiteras inklusive leverans, moms m.m.
 • Tydlig information om vilken valuta som används för transaktionen . Visa aven valutakoden (SEK) i ordersummeringen om du erbjuder internationella leveranser. 
 • Det ska framgå att konsumenten kan betala med kort.
 • Ange att fakturan kommer att skickas till kunden via e-post.
Orderbekräftelse/kvitto


Så snart ett köp är genomfört ska kunden få en bekräftelse på köpet och ett kvitto - både direkt på skärmen och via email.

 

A. Orderbekräftelse på skärmen direkt efter köp som innehåller:

 • Transaktionsstatus (genomfört/godkänt/nekat)

 

B. Orderbekräftelsen per email ska skickas till kunden direkt efter en godkänd order och ska innehålla följande information: 

 • ID för betalningen (Payment ID)
 • Förväntat leveransdatum, till exempel "levereras inom 5 dagar"
 • Dina kontaktuppgifter inklusive företagsnamn, adress, mailadress och/eller telefonnummer 
 • Fullständig beskrivning av de köpta varorna/tjänsterna
 • Ordernummer (din webbutiks interna referensnummer för den specifika ordern)
 • Kortnumrets fyra sista siffror om kunden har betalat med kort
 • Orderdatum
 • Priser måste visas med aktuell valuta (SEK)
 • Totalt belopp för debitering (inklusive moms, leveranskostnader m.m.)
 • Status för betalningen (genomförd/nekad)
 • Det belopp som visas får inte överstiga det belopp som visades vid beställningen
Testköp


För att din webbutik ska bli godkänd vid site inspection behöver det gå att genomföra ett testköp. Därför behöver du genomföra följande steg:

 • Fullfölj integrationen
 • Se till att en artikel som har totalbeloppet 3 SEK finns tillgänlig i din webbutik
 • Se till att din webbutik är i testläge
 • Använd testinformationen
 • Anslut till test-API

Du är nu redo för testköp.

Checklista för en lyckad site inspection

Checklista för en lyckad site inspection


Gå igenom stegen nedan för att se till att du är redo för att aktivera Easy och ta emot betalningar i din webbutik:

 

 Är checkouten för Easy korrekt integrerad?

 Är webbutiken baserad på SSL-certifikat?

 Presenterar du de kontaktuppgifter som behövs för att dina kunder enkelt ska kunna komma i kontakt med dig?

 Har du använt rätt texter och logos för Easy?

Får kosnumenten en tydlig samanfattning (ordersummering) över vilka varor som ska beställas innan de slutför köpet?

 Får konsumenten en orderbekräftelse via e-post med all nödvändig information när de handlat?

 Har du genomfört ett testköp?

 

Ladda ner checklista

 

Är du redo för att ta emot betalningar i din webbutik?

Skicka ett mail till siteinspection@dibs.se med ditt DIBS merchant ID/kundID och webbutikens URL, så kommer DIBS genomföra site inspection.
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se