UTBETALNINGAR

Information för din redovisning

Se vilka belopp som överförts och kommer föras över till ditt konto

I "Utbetalningar" hittar du information som behövs för din redovisning - till exempel detaljer för tidigare och kommande utbetalningar, samt daglig ingående och utgående balans.
 
1. Innestående belopp och utbetalning

Det innestående beloppet visar de pengar som inte betalats ut ännu, vilket betyder att beloppet ökar om du gör en debitering och minskar när du gör en återbetalning eller får en utbetalning. Ditt innestående belopp visar därför ditt nuvarande nettosaldo hos DIBS, dvs. alla debiterade betalningar som inte har betalats ut exklusive återbetalningar och avgifter.

Pengarna betalas ut enligt utbetalningsplanen som finns i ditt avtal med DIBS. Exemplet nedan visar när du får utbetalningen om utbetalningstiden är 30 dagar.

Exempel: Om du har 30 dagars utbetalningstid kommer:

  • De debiteringar du gör 1 betalas ut dag 30
  • De debiteringar du gör dag 2 betalas ut dag 31
  • Om du inte gör några debiteringar dag 3 sker ingen utbetalning dag 32
  • Återbetalningar dras alltid från nästa dags utbetalning.

Läs mer nedan om hur du läser av den information som finns i Utbetalningar. 

 

2. Ingående och utgående saldo

Ingående saldo är saldot på ditt konto i början av den dag du ser till vänster i tabellen. I tabellen ser du även vad som skett under tidsperioden (debiteringar, återbetalningar, avgifter och utbetalningar). Utgående saldo är det som är kvar efter dessa händelser. Det utgående saldot blir sedan det ingående saldot nästa dag en händelse sker. Endast datum med händelser visas i tabellen.

 

3. Hitta en utbetalning

Du kan hitta alla utbetalningar genom att välja tidsperiod. Alla utbetalningar har ett utbetalningsID, vilket är den referens som visas på ditt kontoutdrag.

 

4. Se vilka betalningar som ingår i en utbetalning

Klicka på "Detaljerad info" i snabbvalskolumnen för att se vilka betalningar som ingår i en specifik utbetalning. 

 

Specifikation för utbetalning

På sidan “specifikation för utbetalning” hittar du detaljerad information om en specifik utbetalning, som även kan användas för bokföring.

  1. Spara eller skriv ut en översikt
    Överst på sidan finns en summering som ger en överblick av belopp som debiterats och återbetalats, samt transaktionsavgifter som är inkluderade i utbetalningen. Klicka på ”Skriv ut specifikation för utbetalning” i det övre högra hörnet för en utskriftsbar översikt av summeringen i A4-format.
  2. Exportera detaljerad vy
    Alla betalningar som finns med i utbetalningen är listade längst ned på sidan. Den information som visas i de olika kolumnerna kan enkelt exporteras till en CSV eller Excelfil. Klicka på ”Exportera” och välj i vilket format du vill ha filen.

 

 

Tillbaka till meny

 

 

 

DIBS Payment Services AB
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800