DIBS blir Nets

Snart blir vi Nets

 

För fyra år sedan förvärvade Nets DIBS för att stärka erbjudandet inom nätbetalningar. Köpet innebar tillgång till en mycket god expertis inom e-handel, en stor mängd kunder inom alla branscher och ett väl utvecklat partnernätverk.

 

DIBS har växt snabbt sedan Nets förvärv tack vare tillgången till resurser och kompetens. Med gemensamma krafter har vi utvecklat den nyskapande betalningsplattformen Easy.

 

Eftersom e-handel är en av Nets viktigaste strategiska pelare och ett fokusområde är integrationen av DIBS ett naturligt steg mot målet att bli bäst i Europa på betalningar.

 

Här nedanför hittar du svar på några av de saker du kanske funderar över som kund eller partner till DIBS.

FAQ

Nets hanterar miljarder transaktioner årligen och är bland de bästa betalningsprocessorerna i Europa. Nets håller ett stort fokus på att göra det ännu enklare och mer intuitivt för Nets kunder att hantera digitala betalningar och andra liknande tjänster. Detta har gjort Nets till en betrodd partner för mer än 400 000 handlare, inklusive 35 000 webbutiker.

Nets ambition är att förvandla en komplex verklighet till enkla, intuitiva och kundorienterade lösningar och se till att vi förblir ett pålitligt nav för betalningar.

Du får tillgång till flera riktigt bra tjänster genom Nets hela utbud av betallösningar för omnikanal, fysisk butik och e-handel. Till exempel satsar vi stort på att bli bäst inom betalningar i Europa, något som verkligen kommer gynna dig som säljer internationellt.

Fusionen kommer att ske den 12 december. Efter det datumet är er nya avtalspart det angivna Nets-bolaget.

Ditt avtal kommer att flyttas till Nets. Information om vilket bolag mm kommer att meddelas under oktober månad. Du behöver alltså inte signera något nytt avtal.

Avtalet löper vidare på de villkor som gäller mellan handlare och DIBS idag. Uppsägning kan ske enligt gällande villkor.

I december kommer namnet DIBS försvinna, men du behåller alla dina vanliga kontaktpersoner. Matilda, David, Ulrika och resten av gänget på supporten fortsätter hjälpa dig när du har frågor och din säljkontakt finns kvar när du växer och behöver uppgradera din betallösning.

Det finns ingen planerad prisändring i samband med överföring av avtalen till Nets. Du kommer alltså behålla samma priser.

Fakturauppgifterna kommer att ändras då våra tjänster kommer att tillhandahållas från ett annat Nets-bolag. Vi kommer innan sammanslagningen med Nets kommunicera ut uppdaterad fakturainformation.

Ja, dina inloggningsuppgifter fortsätter att fungera som vanligt.

Du kan alltid kontakta vår support på support@dibs.se om du har frågor.

Click here for the english version.

DIBS Payment Services AB
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800