Även om du avbröt transaktionen kan pengarna fortfarande vara reserverade av inlösaren eller kundens bank. DIBS eller inlösaren kan inte släppa reservationen.

Beroende på vilken bank kunden har, kan banken kanske släppa reservationen manuellt. Banken släpper automatiskt reservationen ungefär 30 dagar maximalt.

Endast kundens bank kan se om reservationen kan släppas tidigare.