Att markera misstänkta betalningar är en funktion mot bedrägerier som per automatik är aktiverat i DIBS Administration.

DIBS övervakar alla betalningar som går via våra system och denna funktion flaggar betalningar som misstänkta om flera misslyckade betalningsförsök skett på samma betalkort eller från samma IP-adress före en godkänd betalning, eftersom detta kan vara ett tecken på bedrägeri.

För att kontrollera varför en betalning är misstänkt kan du klicka på den röda texten "supsect", varpå ett fönster öppnas med en förklaring samt valmöjligheten att godkänna eller neka betalningen.

För mer information, gå till "Integration" > "Fraud Protection" i DIBS Administartion och klicka på frågetecknet i hörnet längst upp till höger.