Tiden det tar från tidpunkten för debitering tills det syns på ditt bankkonto beror på avtalet med din inlösare eller bank. 

Med vissa inlösare tar det 1-3 dagar, för andra kan det ta upp till 30 dagar.