Det beror på om avtalet med din inlösare fungerar på samma sätt för debiteringar som för återbetalningar.

Vanligtvis tar det ungefär 3-5 dagar.

Om kunden använt ett kreditkort får de normalt sett ett kontoutdrag i slutet av varje månad med en översikt av alla transaktioner och återbetalningar.

Om du gör en återbetalning exempelvis 1 September ser inte kunden detta förrän i slutet av månaden. Om kunden kontaktar banken som utfärdat kortet kan de ta reda på informationen tidigare.