DIBS Blogg

UD frågar: Hur ökar vi e-handeln över gränserna?

Det var frågan vid ett möte med tjänstemän från flera departement i Regeringskansliet, samt flera myndigheter. Mötet arrangerades av Utrikesdepartementet för att diskutera hur Sverige och EU kan skapa de bästa förutsättningarna för att öka e-handeln över gränserna.

Med på mötet var representanter från Svensk Distanshandel, HM, DesignOnline, PostNord, Google, DIBS med flera.

Så, vilka hinder finns? Om en webbutik vill lansera sig utomlands finns några vanliga utmaningar. I flera EU-länder finns krav på lokala representation för att kunna registrera ett lokalt domännamn eller för att få ta emot betalningar med lokala betalsätt. Visserligen kan Business Sweden hjälpa till med en del av de frågorna med det kostar lite för mycket. Dessutom är Business Sweden rätt okända i e-handelskretsar. De kommer att börja samarbeta med till exempel Svensk Distanshandel för att komma närmare branschen.

Andra hinder är att de lokala skillnaderna i konsumentlagstiftning och skatteregler är för stora. Där finns mycket kvar att göra. Dessutom saknas helt kostnadseffektiva logistiklösningar som fungerar över hela Europa.

Leverantörer till webbutiker kräver ibland att det ska finnas ett fysiskt försäljningsställe för att de överhuvudtaget ska leverera. Detta är inte tillåtet men sker ändå.

Runt 40% av konsumenterna i Sverige har handlat utomlands men det finns ett förtroendeproblem så fort de inte handlar om välkända varumärken. De trygghetsmärkningar som finns är i allmänhet lokala och fyller ingen funktion när konsumenten tar sig utanför gränserna för sin e-shopping.

Ledtiden för för att vidta åtgärder är lång. Ett förslag ska igenom tre nivåer i EU och sedan implementeras lokalt - i praktiken 4-6 års ledtid. Det betyder att lagstiftningen alltid kommer ligga på efterkälken. Men det är samtidigt värt att notera att den gemensamma lagstiftningen som finns inom EU ändå har underlättat för ehandeln.

Ja, det var väl huvudpunkterna från de två timmarna vi diskuterade. Vid nästa möte hoppas jag att vi kan diskutera några lösningar också. 

Vilka (realistiska) åtgärder tror du skulle hjälpa för att öka e-handeln över gränserna? Delta i diskussionen på ehandel.se

Skriv ny kommentar

4 + 0 =
Lös talet ovan och skriv svaret i rutan med siffror. Till exempel för ”två + fyra=?” skriv 6.
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se