Jan - sep 2013

Händelser under tredje kvartalet: - Omsättningen ökade med 7 procent för tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år. - Tydlig vändning i den danska verksamhetens omsättning som växte med 5 procent under kvartalet, jämfört med samma period föregående år. - EBITDA-marginalen uppgick till 24 procent för tredje kvartalet.

25.10.2013

jul – sep 2013 i sammandrag

Nettoomsättning  40,1  (37.4)  Mkr   +7%
Rörelseresultat* 6,9  (6,2)  Mkr   +11%
Resultat efter skatt 5,3 (4,6)  Mkr   +15%
Antal kunder 14 922 (14 642)   +2%
Kundernas transaktionsvärde 23,7 (22,5)  Mdr   +5%
EBITDA 9,5 (8,5)  Mkr   +12%
EBITDA-marginal 24% (23%)

jan - sep 2013 i sammandrag

Nettoomsättning  117,6  (117,0)  Mkr   +1%
Rörelseresultat* 18,8  (21,4)  Mkr   -12%
Resultat efter skatt 14,0 (15,8)  Mkr   -12%
Antal kunder 14 922 (14 642)   +2%
Kundernas transaktionsvärde 84,1 (70,5)  Mdr   +19%
EBITDA 26,3 (27,8)  Mkr   -5%
EBITDA-marginal 22% (22%)

* Under andra kvartalet 2012 avyttrades aktier i Payson AB med ett resultat som uppgick till 2,0 Mkr, vilket är inkluderat i jämförelsetalen från föregående år.

“Utvecklingen under tredje kvartalet går i en tydlig positiv riktning. Med vårt stora antal kunder och ökande transaktionsvolym bygger vi på vår position som Nordens ledande aktör.” säger Eric Wallin VD på DIBS

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se