Jan- sep 2012

01.11.2012

Jan – sep 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 117,0 Mkr (111,4) + 5 %
 • Omsättningsökning justerat för avyttrad ChipPay verksamhet + 11%
 • Rörelseresultatet 21,4 Mkr (20,4) + 5 %
 • Resultatet efter skatt 15,8 Mkr (14,9) + 6 %
 • Resultatet per aktie 1,65 kr (1,56) + 6 %
 • Andelen återkommande intäkter 90 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 644 (1 318) - 51 %
 • Antal kunder 14 642 (13 372) + 9 %
 • Kundernas transaktionsvärde 70,5 Mdr (60,7) + 16 %
 • EBITDA 27,8 Mkr (24,9) + 12 %
 • EBITDA-marginal 24 % (22 %)

Jul – sep 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 37,4 Mkr (38,0) - 2 %
 • Omsättningsökning justerat för avyttrad ChipPay verksamhet + 6 %
 • Rörelseresultatet 6,2 Mkr (7,1) - 13 %
 • Resultatet efter skatt 4,6 Mkr (5,5) - 16 %
 • Resultatet efter skatt per aktie 0,48 kr (0,57) - 16 %
 • Andelen återkommande intäkter 92 % (90 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 232 (399) - 42 %
 • Kundernas transaktionsvärde 22,5 Mdr (19,4) + 16 %
 • EBITDA 8,5 Mkr (8,8) - 3 %
 • EBITDA-marginal 23 % (23 %)

- Med viktiga nyvunna samarbeten har vi förstärkt vår position inom mobila betalningar. Svag utveckling i Danmark har haft en negativ påverkan på omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet, säger Eric Wallin, VD på DIBS.

För ytterligare information vänligen kontakta:Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen cirka 14 000 företag och organisationers e-handelstransaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS handlas på First North med Erik Penser bankaktiebolag som Certified Advisor.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se