Jan - sep 2011

04.11.2011

Jan – sept 2011 i sammandrag• Omsättningstillväxt i lokal valuta + 5 %• Nettoomsättningen 111,4 Mkr (109,4) + 2 %• Försäljning av tjänster (exkl. terminalförsäljning) + 11 % i lokal valuta och + 8 % i SEK• Rörelseresultatet 20,4 Mkr (33,2) - 39 %• Resultatet efter skatt 14,9 Mkr (25,5) - 42 %• Resultatet efter skatt per aktie 1,56 kr (2,66) - 42 %• Andelen återkommande intäkter 89 % (86%)• Nettoinflödet av antalet kunder 1 318 (1 797) - 27 %• Antal kunder 15 617 (13 607) + 15 %• Kundernas transaktionsvärde 60,7 Mdr (52,9) + 15 %• EBITDA 24,9 Mkr (36,7) - 32 %• EBITDA-marginal 22 % (34 %)

Jun – sept 2011 i sammandrag• Omsättningstillväxt i lokal valuta + 4 %• Nettoomsättningen 38,0 Mkr (36,9) + 3 %• Försäljning av tjänster (exkl. terminalförsäljning) +15 % i lokal valuta och + 9 % i SEK• Rörelseresultatet 7,2 Mkr (10,6) - 39 %• Resultatet efter skatt 5,5 Mkr (8,3) - 34 %• Resultatet efter skatt per aktie 0,57 kr (0,87) - 34 %• Andelen återkommande intäkter 90 % (89%)• Nettoinflödet av antalet kunder 399 (467) - 15 %• Kundernas transaktionsvärde 19,4 Mdr (16,7) + 16 %• EBITDA 8,8 Mkr (12,0) - 27 %• EBITDA-marginal 23 % (33 %)

- Vår tjänsteförsäljning ökade med 15 % i lokal valuta under tredje kvartalet. Därigenom förstärks trendbrottet från det andra kvartalet. Förstärkningen av säljorganisation och teknikplattformen börjar nu ge positiva effekter. Vi har vunnit flera strategiska kunder och under fjärde kvartalet planerar vi att lansera ett antal nya tjänster, främst inom e-handel via mobiler, säger Eric Wallin, VD på DIBS.

För ytterligare information vänligen kontakta:Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 15 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se