Jan - mar 2011

06.05.2011

Januari – mars 2011 i sammandrag• Omsättningstillväxt i lokal valuta 7 %• Nettoomsättningen 35,9 Mkr (35,4) + 1 %• Rörelseresultatet 6,4 Mkr (11,1) - 42 %• Resultatet efter skatt 4,6 Mkr (8,5) - 45 %• Resultatet efter skatt per aktie 0,48 kr (0,89) - 46 %

• Andelen återkommande intäkter 90 % (86%)• Nettoinflödet av antalet kunder 472 (647) - 27 %• Antal kunder 14 771 (12 457) + 19 %• Kundernas samlade transaktionsvärde 19,9 Mdr (17,7) + 12%• EBITDA 7,8 Mkr (12,2) - 36 %• EBITDA-marginal 22 % (35%)• Styrelsen har föreslagit en utdelning på 2 kr per aktie för 2010

-  DIBS breddar intäktsbasen genom att förstärka säljorganisationen, lansera nya produkter och att expandera i Europa. Satsningarna utvecklas väl men påverkar resultatet under kvartalet negativt, säger Eric Wallin, VD på DIBS.

För ytterligare information vänligen kontakta:Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen cirka 15 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se