Jan - jun 2013

Händelser under andra kvartalet · Omsättningstillväxten uppgick till 3% för andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år · EBITDA marginalen förbättrades till 25% för andra kvartalet, jämfört med 21% samma period föregående år justerat för engångsintäkter relaterat till aktieförsäljning* · Åtgärder i den danska verksamheten har gett effekt, omsättningen förbättrades med 18% jämfört med första kvartalet 2013 och är i nivå med samma period föregående år

15.08.2013

April – juni 2013 i sammandrag

 •  Nettoomsättning 39,9 (38,9) Mkr + 3%
 • Rörelseresultat* 7,4 (8,0) Mkr - 8%
 • Rörelseresultat 7,4 (6,0) Mkr + 23% (justerat för avyttring av aktier i Payson AB under andra kvartalet 2012)
 • Resultat efter skatt* 5,0 (5,9) Mkr - 15%
 • Antal kunder 14 971 (14 410)
 • Kundernas transaktionsvärde 27,2 (24,7) Mdr + 10%
 • EBITDA* 9,9 (10,3) Mkr - 4%
 • EBITDA 9,9 (8,3) Mkr + 19% (justerat för avyttring av aktier i Payson AB under andra kvartalet 2012)
 • EBITDA-marginal* 25% (25%)
 • EBITDA-marginal 25% (21%) (justerat för avyttring av aktier i Payson AB under andra kvartalet 2012)

Jan – jun 2013 i sammandrag

 • Nettoomsättning 77,5 (79,6) Mkr - 3%
 • Rörelseresultat* 11,9 (15,2) Mkr - 22%
 • Rörelseresultat 11,9 (13,2) Mkr - 10% (justerat för avyttring av aktier i Payson AB under andra kvartalet 2012)
 • Resultat efter skatt* 8,7 (11,2) Mkr - 22%
 • Antal kunder 14 971 (14 410)
 • Kundernas transaktionsvärde 51,9 (48,0) Mdr + 8%
 • EBITDA* 16,8 (19,4) Mkr - 13%
 • EBITDA 16,8 (17,4) Mkr - 3% (justerat för avyttring av aktier i Payson AB under andra kvartalet 2012)
 • EBITDA-marginal* 22% (24%)
 • EBITDA-marginal 22% (22%) (justerat för avyttring av aktier i Payson AB under andra kvartalet 2012)

*Under andra kvartalet 2012 avyttrades aktier i Payson AB med ett resultat som uppgick till 2,0 Mkr, vilket är inkluderat i jämförelsetalen från föregående år.

“Andra kvartalet visar ett förbättrat resultat bland annat till följd av att de åtgärder vi vidtagit i vår danska verksamhet nu börjar ge positiva effekter ”säger Eric Wallin VD på DIBS

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se