Jan – jun 2012

09.08.2012
 • Nettoomsättningen 79,6 Mkr (73,4) + 8 %
 • Omsättningsökning justerat för avyttrad ChipPay verksamhet +15 %
 • Rörelseresultatet 15,2 Mkr (13,2) + 15 %
 • Resultatet efter skatt 11,2 Mkr (9,4) + 19 %
 • Resultatet efter skatt per aktie 1,17 kr (0,99) + 18 %
 • Andelen återkommande intäkter 90 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 412 (919) - 55 %
 • Antal kunder 14 410 (13 372) + 8 %
 • Kundernas transaktionsvärde 48,0 Mdr (41,3) + 16 %
 • EBITDA 19,4 Mkr (16,1) + 20 %
 • EBITDA-marginal 24 % (20 %)

Apr – jun 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 38,9 Mkr (37,5) + 4 %
 • Omsättningsökning justerat för avyttrad ChipPay verksamhet +10 %
 • Rörelseresultatet 8,0 Mkr (6,9) + 16 %
 • Resultatet efter skatt 5,9 Mkr (4,8) + 23 %
 • Resultatet efter skatt per aktie 0,61 kr (0,50) + 22 %
 • Andelen återkommande intäkter 91 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 208 (447) - 53 %
 • Kundernas transaktionsvärde 24,7 Mdr (21,4) + 15 %
 • EBITDA 10,3 Mkr (8,4) + 23 %
 • EBITDA-marginal 25 % (22 %)

– DIBS omsättning ökade med 15 procent under första halvåret. Samtidigt har vi påbörjat flera viktiga strategiska initiativ för att utveckla vår position ytterligare och dra än mer nytta av e-handelns fortsatta tillväxt, säger Eric Wallin, VD på DIBS.

För ytterligare information vänligen kontakta:Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se