Jan - jun 2011

12.08.2011

Jan – jun 2011 i sammandrag

 • Omsättningstillväxt i lokal valuta + 6 %
 • Nettoomsättningen 73,4 Mkr (72,5) + 1 %
 • Försäljning av tjänster (exkl. varuförsäljning) 72,3 Mkr (67) + 8 %
 • Rörelseresultatet 13,2 Mkr (22,4) - 41 %
 • Resultatet efter skatt 9,4 Mkr (17,2) - 45 %
 • Resultatet efter skatt per aktie 0,99 kr (1,79) - 45 %
 • Andelen återkommande intäkter 89 % (85 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 919 (1 330) - 31 %
 • Antal kunder 15 218 (13 140) + 16 %
 • Kundernas transaktionsvärde 41,3 Mdr (36,2) + 14 %
 • EBITDA 16,1 Mkr (24,7) - 35 %
 • EBITDA-marginal 22 % (34 %)
 • Utdelning utbetalt om 2 kr per aktie för 2010

Apr – jun 2011 i sammandrag

 • Omsättningstillväxt i lokal valuta + 4 %
 • Nettoomsättningen 37,5 Mkr (37,1) + 1 %
 • Försäljning av tjänster (exkl. varuförsäljning)37,4 Mkr (33,9) + 10 %
 • Rörelseresultatet 6,9 Mkr (11,3) - 39 %
 • Resultatet efter skatt 4,8 Mkr (8,7) - 45 %
 • Resultatet efter skatt per aktie 0,50 kr (0,91) - 45 %
 • Andelen återkommande intäkter 89 % (85 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 447 (683) - 35 %
 • Kundernas transaktionsvärde 21,4 Mdr (18,5) + 16 %
 • EBITDA 8,3 Mkr (12,5) - 34 %
 • EBITDA-marginal 22 % (34 %)

- Vår tjänsteförsäljning ökade med 10 % under andra kvartalet men intäkterna och resultatet som helhet ligger klart under våra förväntningar. Våra strategiska investeringar i försäljningsresurser och teknologi utvecklas emellertid väl, säger Eric Wallin, VD på DIBS  

För ytterligare information vänligen kontakta:Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 15 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se