Jan - jun 2014

DIBS Payment Services AB (publ) offentliggör resultatet för perioden januari - juni 2014

24.07.2014

Händelser under andra kvartalet

  • DIBS tecknar avtal med Post Danmark om betalningslösning för MobilPorto, en ny innovativ mobiltjänst som ersätter det fysiska portot på brevförsändelser i Danmark
  • Anna Settman och Johan Tjärnberg tillträder som nya ledamöter i DIBS styrelse
  • Styrelseledamöter ökar sina innehav med totalt ca 500 000 aktier, motsvarande drygt 5 procent av antalet utestående aktier
  • DIBS kassaflöde exklusive utdelning ökar med 11,2 Mkr under första halvåret jämfört med samma period 2013

Händelser efter andra kvartalet

  • DIBS och Danske Bank utvidgar samarbetet kring den mobila betalningslösningen MobilePay till att inkludera köp i nätbutiker, tidigare har danska användare endast kunnat genomföra överföringar och köp i utvalda fysiska butiker
Sammandrag apr - jun 2014 jan - jun 2014
 
Nettoomsättning 45,4 (39,9) Mkr +14%         88,0   (77,5)   Mkr +14%
Rörelseresultat 8,8 (7,4) Mkr +19% 15,7 (11,9) Mkr +32%
EBITDA 11,9 (9,9) Mkr +20% 21,2 (16,8) Mkr +26%
EBITDA-marginal 26% (25%) 24% (22%)
Kundernas transaktionsvärde 28,8 (27,2) Mdr +6% 54,8 (51,9) Mdr +6%
Resultat efter skatt 6,9 (5,0) Mkr +38% 11,9 (8,7) Mkr +37%
Resultat per aktie före utspädning, kr. 0,72 (0,52) kr 1,24 (0,91) kr
Resultat per aktie efter utspädning, kr      . 0,72 (0,52) kr 1,24 (0,91) kr

Sammandrag, för 12-månadersperioden jul 2013 - jun 2014
 
Nettoomsättning 169,9 (153,1) Mkr +11%
Rörelseresultat 30,3 (17,5) Mkr +73%
EBITDA 41,1 (27,2) Mkr +51%
EBITDA-marginal 24% (18%)
Kundernas transaktionsvärde                     103,8 (98,2) Mdr +6%
Resultat per aktie före utspädning, kr         2,41   (1,28)   kr    +88%
Resultat per aktie efter utspädning, kr        2,41   (1,28)   kr    +88%

"Under kvartalet levererade DIBS en omsättningstillväxt på 14 procent och EBITDA-marginal på 26 procent." säger Eric Wallin, VD på DIBS

För ytterligare information besök www.dibs.se, eller kontakta:

Eric Wallin, verkställande direktör Tfn: +46 (0) 703 29 77 74 E-post: eric.wallin@dibs.se

Ninni Pramdell, CFO Tfn: +46 (0) 709 37 19 59 E-post: ninni.pramdell@dibs.se eller ir@dibs.se 

Om DIBS

DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på nätet. DIBS startade 1998 och är ledande i Norden. Vi var först med att nå en miljard transaktioner och har idag över 15 000 nätbutiker med ett årligt försäljningsvärde på över 100 miljarder kronor. Bara under förra året valde fler än 2 500 nya nätbutiker vår lösning. Vi är 100 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge som arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet. DIBS är listat på First North med Redeye som Certified Advisor.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se