DIBS Bokslutskommuniké januari - december 2013

Fredag 14 februari, 2014 DIBS Payment Services AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2013

14.02.2014

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,9 Mkr (38,1) en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år
 • EBITDA-marginalen var 25% (5%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 Mkr. Föregående år uppgick rörelseresultatet till -0,6 Mkr under samma period 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,8 (-1,1) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,61 (-0,11) kronor

Helåret 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 159,5 Mkr (155,1) en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år
 • EBITDA-marginalen var 23% (19%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,5 Mkr. Föregående år uppgick rörelseresultatet till 20,8 Mkr under samma period 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,8 (14,8) Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,07 (1,54) kronor

Händelser under fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA-marginalen uppgick till 25 (5) procent
 • Intäkterna i DIBS danska verksamhet växte med 24 procent i lokal valuta jämfört med samma period föregående år
 • Stockholms Stad tecknade avtal med DIBS för betalningslösning i ny ”parkerings-app”

Händelser efter rapportperioden

 • I januari 2014 skrevs avtal med Storstockholms Lokaltrafik (SL) om betalningslösning för försäljning av biljetter och påfyllning av reskassan via internet
 • Faktura introducerad som nytt betalsätt på DIBS Account
 • Det finansiella målet för omsättningstillväxt justeras och ska överstiga 10 procent per år
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2 (2+1) kr per aktie

”Det är glädjande att se den snabba vändningen i Danmark samtidigt som koncernen förbättrar omsättningstillväxten och resultatet under fjärde kvartalet 2013. Med faktura ansluten som ett nytt betalsätt på DIBS Account och nya kontrakterade storkunder har 2014 startat positivt” säger Eric Wallin VD på DIBS

För att läsa den fullständiga rapporten, vänligen besök http://ir.dibs.se/rapporter

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se