DIBS Bokslutskommuniké januari – december 2012

Stockholm den 14:e februari 2013

14.02.2013

Jan – dec 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 155,1 Mkr (150,7) + 3 %
 • Rörelseresultatet 20,8 Mkr (29,0) - 28 %
 • Resultatet efter skatt 14,8 Mkr (21,7) - 32 %
 • Resultatet per aktie 1,54 kr (2,26) - 32 %
 • Andelen återkommande intäkter 90 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 803 (1 545) - 48 %
 • Antal kunder 14 801 (13 998) + 6 %
 • Kundernas transaktionsvärde 94,3 Mdr (82,0) + 15 %
 • EBITDA 29,8 Mkr (35,2) - 15 %
 • EBITDA-marginal 19 % (23 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2+1= 3 kr (2) per aktie för 2012

Okt – dec 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 38,1 Mkr (39,2) - 3 %
 • Rörelseresultatet - 0,6 Mkr (8,6)
 • Resultatet efter skatt - 1,1 Mkr (6,8)
 • Resultatet efter skatt per aktie - 0,11 kr (0,70)
 • Andelen återkommande intäkter 92 % (89 %)
 • Nettoinflödet av antalet kunder 159 (230) - 31 %
 • Kundernas transaktionsvärde 23,8 Mdr (21,3) + 12 %
 • EBITDA 1,9 Mkr (10,3) - 82 %
 • EBITDA-marginal 5 % (25 %)

- Omsättningen i Sverige och Norge växer i takt med marknaden. Situationen i Danmark är fortsatt svag men utvecklingen pekar på en stabilisering under 2013. Ökade kostnader under fjärde kvartalet 2012 är kopplade till strukturåtgärder som ger bolaget en effektivare organisation och en mer anpassad kostnads­struktur inför 2013, säger Eric Wallin, VD på DIBS.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eric Wallin, VD DIBS, tfn 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

  

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen cirka 15 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services i Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600 800
sales@dibs.se